از چالش سه هفته‌ای چه خبر؟

من چند هفته پیش پستی را در قالب چالش مدیریت زمان نوشتم و توی آن توضیح دادم که قرار است که سه هفته‌ی سخت را پشت سر بگذارم. اکنون این سه هفته به پایان رسیده، اما چالش برای من چگونه بود؟ هفته اول (از ۱۶ دی تا ۲۲ دی) در این هفته، چهار تا از