این سعودی چکار که نمی‌کنه!

همونطور که توی چند پست قبل نوشته بودم که من به نمایشگاه جیتکس رفته بودم و دیدم که عربستان سعودی چندتا بخش مجزا و کامل داشت که جایی هم قرار داشتند که در بیشترین معرض دید باشند. اما امروز یک توییت از امیر صادقپور دیدم و رفتم دنبالش و دیدم که به به این سعودی