آب پاک روی دست امیدواران به رفع فیلتر

در سال ۸۵ وزیر ارشاد یک بیانیه داد که همه وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها باید مطالب خود را فقط در یک جا منتشر کنند که این کار مخالف خیلی زیادی داشت، بعد از آن فیلتر اصلی بعضی وبسایت‌های مخالف شروع شد. البته وبسایت‌های خارجی که محتوای نامناسب داشتند هم از همان قدیم موردعنایت فیلترچی‌ها بودند. اما