فرار موقت من، دلیل همه سردرگمی‌ها

دیروز با دوستم، محسن،از لندیما داشتیم می‌رفتیم به سمت آزادی، بین راه در مورد ٣-٢ مورد مهم در زندگی من حرف زدیم که یکی از آن‌ها حال و احوال این روزای من بود.  «فرار موقت» من واقعا نمیدونستم همچین چیزی وجود داره و محسن من رو از این بحران آگاه کرد.  فرار موقت به شرایطی