چگونه زندگی را ببریم؟

این نوشته ریچارد برنسون مربوط می‌شود به کتابی که GQ (رسانه معتبر انگلیسی زبان) منتشرکرده. اسم این کتاب -چگونه زندگی را ببریم؟- است. راهنمای تخصصی برای اینکه در هر کاری می‌کنید بهترین باشید. نکته‌های مفید، بینش جدید و مهارت‌هایی که با دنیای مدرن جلو بروند. این کتاب شامل نکته‌های به درد بخور بیزنسی هم می‌شود