پسیفیکا (معرفی اپلیکیشن)

در دنیایی که اکنون پر از استرس است هنوز بعضی‌ شرکت‌ها هم جدای فکر کردن به سود کردنشان، به فکر کم کردن استرس مردم، روان درمانی و ساختن دنیایی با دید بهتر برای آنان هستند. در این راستا می‌خواهم یک اپلیکیشن در مورد اینکه چگونه در یک روز پر استرس، استرس خود را کم کنید