گانت چارت‌ها چگونه به کمک مدیریت پروژه می‌آیند؟ (قسمت اول)

گانت چارت‌ها چگونه به کمک مدیریت پروژه می‌آیند؟ (قسمت اول) گانت چارت نوعی نمودار برای مدیریت پروژه‌ است که در هر حال در پروژه‌ای چند روزه گرفته تا پروژه‌ای سخت و طولانی می‌توان از آن استفاده کرد. در قسمت اول ما بحث مختصری در مورد گانت چارت که امروزه یکی از ملزومات مدیریت پروژه شده