روزها مدرسه، شب‌ها کمی درس، کمی هم زبان و خواب

معلوم است که این‌هایی که نوشتم روزمرگی من شده و هیچ چیز خاصی در آن وجود ندارد و حتی روزمرگی من نوعی هم هیچ چیز جذابی نیست! اما کارهای روزانه من برای خودم خیلی جذاب شده و دارم از تک تک آن‌ها (غیر از مدرسه رفتن) لذت می‌برم. مشخص است که من هر چند وقت